Individuele ondersteuning en begeleiding op maat

Door optimale ondersteuning

Een nieuwe draai aan uw leven

Individuele ondersteuning jongvolwassenen (18-27 jaar)

De periode van 18-27 jaar verloopt niet altijd vlekkeloos, het is een turbulente periode in een mensenleven. Tijdelijk een kink in de kabel? Of structureel een steuntje in de rug nodig? 

Wij bieden adequate ondersteuning of coaching gericht op:

  • het bereiken van jouw eigen doelen, die je (meer) zelfregie geven;
  • het bereiken van jouw eigen participatiedoelen in de maatschappij;
  • de sociale contacten die jij wilt hebben in de omgeving van jouw eigen keuze.
Voor jongvolwassenen met en zonder een (licht) verstandelijke beperking.

Individuele ondersteuning volwassenen

Onze organisatie biedt individuele begeleiding aan volwassenen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven. De begeleiding is gericht op zelfredzaamheid, welbevinden, eigen regie en een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. We streven ernaar dat je de vaardigheden krijgt om dit (zoveel mogelijk) op eigen kracht te kunnen doen.

Dit kan bijvoorbeeld door te werken aan:

  • overzicht en inzicht krijgen;
  • het verminderen van stress;
  • vergroten van de eigen kracht bij praktische zaken als omgaan met geld, gezondheid en hygiĆ«ne;
  • het aangaan van sociale contacten en deze onderhouden;
  • zo zelfstandig mogelijk wonen;
  • zinvolle bezigheden, zoals studeren of werken, vinden en behouden.
Voor volwassenen met en zonder een (licht) verstandelijke beperking.