Over ons

Quebix bv is sinds 2007 inmiddels tot een middelgrote zorgorganisatie uitegegroeid, die een compleet zorgpakket biedt aan jongvolwassenen en volwassenen van alle leeftijden, al dan niet met een verstandelijke beperking. Onze medewerkers staan achter onze missie, visie en kernwaarden. 

Onze medewerkers

Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en bekwaam. De selectie van medewekers is gebaseerd op onze missie en visie, inherent hieraan is dat wij medewerkers hebben van begin 20 tot eind 50. Deze variatie in leeftijd, opleiding en levenservaring resulteert dan ook dat een optimale match met een bewoner snel gevonden is; waarin zowel de bewoner als de medewerker optimaal tot hun recht komen. Tevens beschikken al onze vaste medewerkers over een BHV- of EHBO-diploma. 

Stagiaires
Wij zijn een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf voor zowel niveau 3 als 4 mbo-studenten. Uiteraard bieden wij stagiaires de mogelijkheid om in de praktijk te leren van ons gekwalificeerd en bekwaam personeel.
 
Kwaliteit
Wij richten ons op kwaliteit van zorg en het belang van onze cliënten staat voorop. Wij zijn dan ook verheugd dat wij in 2018 weer het HKZ Management Systeem Certificaat Norm Gehandicaptenzorg: 2015 en de HKZ Norm Algemeen Organisatiedeel rubrieken 4 t/m 9: 2015 hebben behaald. Hiermee voldoen wij tevens aan de eisen gesteld in de norm ISO 9001: 2015.
 

Onze missie en visie

Missie
Quebix is een kleinschalige zorgorganisatie, die met respect voor de cliënt een passend aanbod biedt aan (jong)volwassenen en ouderen, die - om welke reden dan ook - zorg nodig hebben. Onze missie is dan ook: wij bieden kwalitatief goede en persoonsgerichte ondersteuning, waarbij wij denken in mogelijkheden, met als drijvende kracht onze wil om het verschil te maken en zo bij te dragen aan een zinvol leven.

Ons motto luidt: zo gewoon waar het kan, zo bijzonder waar nodig.

Visie
De cliënt in regie en kwaliteit van leven is het uitgangspunt voor de zorgverlening van Quebix. Vanuit deze gedacht hechten wij grote waarde aan de vrijheid van onze cliënten.
Wanneer het noodzakelijk is om vrijheidsbeperkende maatregelen te treffen vanuit de wens van de cliënt, streven we naar de vrijheid waarin de cliënt zelf kan beslissen, over kleine en grote onderwerpen. Vrijheid betekent dat men kan bewegen zonder belemmeringen en is een kostbaar goed waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Daarom zijn we van mening dat er alleen vrijheidsbeperkende maatregelen worden genomen wanneer de cliënt, indien van toepassing met zijn/haar curator/mentor, dit vrijwillig heeft besloten. Hierin zit de vrijheid van keuzes maken, zodat er een nieuwe draai aan het leven van een cliënt kan worden gegeven.
 
Kernwaarden
  • Mensgericht: gedreven medewerkers met inlevingsvermogen;
  • Samenwerken: overleg met naasten en samenleving met ketenpartners;
  • Resultaatgericht: werken aan doelen op maat, waarbij de effecten van onze ondersteuning zichtbaar zijn.